Pilihan Jurusan

A. JALUR NON AKADEMIK ( KETM, PRESTASI, WPS, MPG/ABK )

    Untuk Jalur Non Akademik (KETM, Prestasi, WPS, MPG/ABK) hanya

    diberikan haknya 1 pilihan SMK dan 1 pilihan jurusan.

 

B. JALUR  AKADEMIK ( NHUN )

    Jika : Pilihan 1 : SMK A, pilihan jurusan diperbolehkan 2 jurusan

               Pilihan 2 : SMK B, pilihan jurusan diperbolehkan 1 jurusan